Miti i subvencioneve

Bardhyl Salihu

Njëri prej grupeve më të privilegjuara të tregtarëve në Kosovë—vreshtarët—janë ngritur sërish me kërkesat e tyre absurde. Duke e shfrytëzuar mendimin e përhapur në Kosovë që subvencionimi është ekonomikisht i leverdishëm si dhe duke kërcënuar indirekt me vandalizëm ngjajshëm si herën e fundit kur e thyen objektin e kompanisë Stonecastle, vreshtarët janë në pozitë të mirë për t’i rifituar privilegjet e vjetra. Ka ardhë koha që miti i subvencionimit të ekspozohet.

Continue reading “Miti i subvencioneve”