Fillimi i fundit për Euron

Bardhyl Salihu

Evropa është zyrtarisht në krizë dhe udhëheqësit e vendeve anëtare janë nën presion nga të gjitha anët. Në Britani, kryeministri David Cameron po përballet me një rebelim të anëtarëve të partisë së tij (Konservatore) për shkak të qëndrimeve pro-evropiane. Cameron u zgjodh nga britanikët euroskeptikë me premtimin që ai do të organizonte referendum mbi anëtarësinë e vendit në BE, premtim të cilin se ka mbajtur.

Continue reading “Fillimi i fundit për Euron”

Heroi i qytetit: informaliteti ekonomik

Bardhyl Salihu

Ekonomisti dhe teoricieni libertarian Walter Block shkroi një libër dekada më parë në të cilin u përpoq, me sukses mendoj, t’i mbrojë moralisht disa nga ushtruesit e profesioneve më të urryera në shoqëri. Ndër ata ushtrues renditeshin prostituta, shitësi i drogës, i varuri prej drogës, shpifësi, taksisti i palicencuar, polici i korruptuar, fajdexhiu, spekulatori, etj. Block tregoi se si përkundër neverisë që ata e nxisin tek shumica, roli i tyre ekonomik në shoqëri është tejet i rëndësishëm. Në të njëjtën kohë, Block e dëshmoi se nuk ka asgjë të pamoralshme në ushtrimin e këtyre profesioneve dhe se në një shoqëri të lirë shumica do të zhdukeshin dosido në formë natyrale. Libri i tij quhet “Ta mbrosh të pambrojtshmen” (anglisht: Defending the Undefendable) dhe kjo është një sfidë me të cilën duhet përballur çdo kush që argumenton në favor të informalitetit ekonomik.

Continue reading “Heroi i qytetit: informaliteti ekonomik”

Anatomia e papunësisë në Kosovë

Bardhyl Salihu

Nuk mund të mos mendohet për problemet ekonomike në Kosovë pa u gjembuar prej realitetit të shëmtuar të papunësisë. Për shkak se shumica dërrmuese e një shoqërie duhet të prodhoj për të konsumuar, vendi i punës nuk është vetëm mjet i individit për mbijetesë por madje përcaktues i identitetit të tij. Të dëshpëruar nga dështimi i Qeverisë për ta përmirësuar problemin e papunësisë—e madje duke e mos ditur që pikërisht Qeveria e përkeqëson atë—qytetarët e Kosovës janë të etur për t’i ditur shkaqet e këtij problemi.

Continue reading “Anatomia e papunësisë në Kosovë”