Tri probleme me administratën e shërbimeve civile

Bardhyl Salihu

Kërkimi i shërbimeve civile nga administratat e Qeverisë së Kosovës është njëra nga gjërat më të urryerat pikërisht për shkak gjendjes së mjerueshme në të cilën gjenden ato. Por, me qenë se pa dokumentet e nevojshme të identifikimit nuk mund të bëhet, qytetarët janë të detyruar të përballen me këto institucione.

Continue reading “Tri probleme me administratën e shërbimeve civile”

Legalizoni kontrabandën!

Etjon Basha

Ekziston një institucion publik në Shqipëri që dallon nga gjithë të tjerët, jo nga efiçenca apo puna e mirë që bën, pro nga dëmi i pallogaritshëm që i ka sjellë dhe vijon çdo ditë ti sjellë Shqiptarëve. Mes gjithë anketimeve ku listën e institucioneve ku qytetari nuk ka besim e kryesojnë herë gjykatat, herë Kuvendi, herë degë të tjera të aparatçikëve, ky institucion ia hedh paq, dhe kurrë nuk kritikohet për bëmat e tij, me përjashtim të rasteve kur kritikohet se nuk shkakton dëm të mjaftueshëm! Nëse do më lihej në dorë të ndryshoja një aspekt të vetëm shtetit tonë të dashur, me padyshim do zgjidhja ta kantonizoja, por si alternativë të dytë nuk do ngurroja të eliminoja një herë e mirë këtë institucion të përbindshëm. Padyshim që po flas për Doganat Shqiptare.

Continue reading “Legalizoni kontrabandën!”