Obsesione të pamerituara ekonomike

Bardhyl Salihu

Në diskutimet dhe shkrimet e ekonomistëve në Kosovë vazhdimisht del në pah obsesioni i pamerituar me disa ide të caktuara ekonomike. Do të ishte në shërbim të zhvillimit ekonomik të vendit nëse vëmendja nuk shterret duke u obsesionuar gabimisht me këto ide, por duke u përqëndruar në problemet reale ekonomike të cilat kërkojnë zgjidhje.

Continue reading “Obsesione të pamerituara ekonomike”

Armët kimike dhe kufijtë e liberalizmit

Etjon Basha

1

Duke pasur parasysh reagimin e jashtëzakonshëm qytetar kundër demontimit të armëve kimike Siriane në Shqipëri, reagim që solli dhe tërheqjen e Qeverisë prej këtij pozicioni, duhen thënë dy fjalë mbi qëndrimin liberal në çështje të tilla.

Them dy fjalë pasi, fatkeqësisht, pozicioni liberal nuk është 100% i plotë dhe i kënaqshëm kur vjen çështja te vendime që prekin miliona persona në një masë të vogël dhe probabilitare.

Në thelb të mendimit (pse jo, ideologjisë) liberale qëndron Parimi i Mos-Sulmit (Non-Aggression Principle) pas të cilit çdo akt  që cënon fizikisht ose kërcënon në mënyrë të besueshme pronën dhe shëndetin e tjetërkujt duhet ndaluar dhe dënuar. Nëse një akt nuk plotëson të gjithë këto kushte njëkohësisht, ai nuk mund të ndalohet me dhunë, por mund të ndalohet me forma të tjera presioni, sa kohë ato nuk kthehen dhunë fizike.

Në pamje të parë, duket se NAP-i (le të ndjekim traditën anglo-saksone në akronime në këtë rast) na shtyn të dënojmë përpjekjen për të demontuar armët kimike në afërsi të qendrave të banuara pasi kjo mund të cënonte shëndetin e banorëve. Vetëm nëse merret miratimi individual i secilit banor do mund të vijohet me procesin, një kusht dukshëm i pamundur ky kur bëhet fjalë për miliona qytetarë.

Megjithatë, ky interpretim i parë nuk është i plotë, për dy arsye.

Continue reading “Armët kimike dhe kufijtë e liberalizmit”