Bashkimi Kombëtar, Plani B

Etjon Basha

1

Kam shkruar shpesh në këtë blog mbi çështjen e Bashkimit Kombëtar, dhe në vijim kam mbrojtur idenë e një Hapësire Shqiptare të Integruar dhe të Kantonizuar si alternativë ndaj Bashkimit Kombëtar. Nëse Shqipëria, Kosova dhe Ilirida do krijonin një grup institucionesh të përbashkëta, duke filluar prej forcave të armatosura dhe shërbimit konsullor, si dhe një zonë të përbashkët ekonomike e kulturore që do lejonte lëvizjen tërësisht të lirë të mallrave, shërbimeve, kapitalit e punës, bashkimi formal i shteteve tona do qe jo vetëm i panevojshëm por dhe kundërproduktiv pasi do i mohonte shqiptarëve anët pozitive të konkurrencës mes qeverive të ndryshme. Përkundrazi, edhe vetë Shqipëria e Kosova do duheshin ndarë më tej na Kantone në një zonë të tillë.

Mirëpo edhe realitetet politike e gjeopolitike të çastit duhen marrë në konsideratë. Nëse vullneti politik për zbatimin e një strukture të tillë do mungojë, nëse ajo do shihet si mënyrë për të copëzuar e jo për të forcuar kombin, ose edhe nëse një Hapësirë e Integruar Shqiptare do rezultonte e paqëndrueshme, atëherë nuk ka dyshim që mes alternativave të një shteti unik shqiptar dhe situatës aktuale, alternativa e Bashkimit Kombëtar do duhet zgjedhur si e keqja më e vogël. Një shtet unik e i centralizuar do qe dukshëm inferior ndaj një hapësire të integruar shtetesh sovrane, por do qe në çdo rast superior ndaj pak shteteve të veçuara apo dhe ndaj një federate ku sovraniteti do ndahej mes qendrës dhe njësive federale (por kjo çështje mbetet për tjetër herë).

Continue reading “Bashkimi Kombëtar, Plani B”