ekonomi

Rrugëdalja nga ngërçi i kreditimit

Etjon Basha Që Shqipëria po vuan, mes të tjerash, edhe nga një problem serioz monetar në këto vite është vënë re nga çdo ekspert i