ekonomi

Me një të rënë të lapsit: korporatizimi i tregut bujqësor shqiptar

Këtë javë qeveria shqiptare vendosi të mos lejojë më shitjen e produkteve bujqësore nga vetë fermerët që rëndom shesin nëpër qytete. Prej 1 Janarit 2016