ekonomi

Një qasje ndryshe ndaj informalitetit

Të drejtat autoriale i mbanë Gazeta Jeta në Kosovë Informaliteti është ajo pjesë e ekonomisë e cila nuk tatohet apo monitorohet në çfarëdo forme nga qeveria.