ekonomi

Mitet e socializmit shqiptar: pjesa e VI

(pjesë e serisë  1, 2, 3, 4, 5) “Programi i bunkerizimit qe veçse tregues i paranojës së sëmurë të Hoxhës.” Regjimi gjysmë-shekullor socialist i Hoxhës