ekonomi

Llogaridhënia në një sistem demokratik

Ndonëse thuhet shpesh që një qeveri e zgjedhur me metoda demokratike duhet tu japë llogari qytetarëve të cilët e kanë zgjedhur, ky parim duhet detajuar