ekonomi

Koronakriza ekonomike në 7 pika

Cilat janë zhvillimet ekonomike aktualisht? Është tashmë e qartë që e gjithë ekonomia botërore po shkon drejtë një krize, e ardhur jo spontanisht, por e