ekonomi, politikë

Ndalja e luftës dhe arritja e paqes në ish-Jugosllavi

Autori: Philip J. Cohen, M.D. Përkthyer nga: Bardhyl Salihu Dr. Cohen ishte Këshilltar për Politikë dhe Çështje Publike në Misionin e Kombeve të Bashkuara në