politikë

Struktura dhe kompetencat e Asociacionit të Komunave Serbe (AKS) që ekzistojnë në legjislacionin aktual të Republikës së Kosovës

Struktura dhe kompetencat e Asociacionit të Komunave Serbe (AKS) që ekzistojnë në legjislacionin aktual të Republikës së Kosovës Kompetencat “Fuqizimi i demokracisë lokale” Ligji për