Dy keqkuptime për modelin skandinav

Të drejtat autoriale i mbanë Gazeta Jeta në Kosovë

Bardhyl Salihu

Shpesh kur në Kosovë diskutohet për modele ekonomike, vendet Skandinave përmenden si shembuj që duhen ndjekur për shkak se shteti social i tyre konsiderohet superior ndaj tregut të lirë dhe kapitalizmit.

Për mendimin tim, këtu fshihen dy keqkuptime. Keqkuptimi i parë është supozimi që modeli Skandinav është kryekëput socialist, kur në fakt ai dominohet nga elementet kapitaliste.

Keqkuptimi i dytë është supozimi që shteti social në Skandinavi ka qenë dhe është i suksesshëm. Continue reading “Dy keqkuptime për modelin skandinav”

Një vështrim kundër BE-së së mitizuar

Të drejtat autoriale i mbanë Gazeta Jeta në Kosovë

Bardhyl Salihu

Mbështetja e fuqishme popullore për anëtarësimin e Kosovës në BE rrallë herë është shoqëruar me ndonjë analizë të kostove dhe përfitimeve. Kjo i ka lënë hapesirë krijimit të përshtypjes në opinionin publik që anëtaresimi në BE është shërim univerzal për të gjitha problemet socio-ekonomike. Continue reading “Një vështrim kundër BE-së së mitizuar”

The commercial case for corporate social responsibility

Bardhyl Salihu

Corporate social responsibility (CSR) is the rather loose notion that companies have some sort of obligations towards society, beyond pursuing profits, upholding the law, or respecting agreements.

The adoption of CSR by companies as a concept has seen a surge in recent years. 72 percent of S&P 500 companies had reported on it in 2014. This number may seem unimpressive, but only fewer than 20 percent had done so three years before. The proportion on a global scale is even higher: of the world’s largest 250 companies, a staggering 93 percent publish annual reports. Continue reading “The commercial case for corporate social responsibility”

The trouble with euroscepticism

image

Bardhyl Salihu

Is that it’s full of anti-immigration rhetoric. From Marine Le Pen in France to Nigel Farage in the UK, eurosceptic parties have taken turns bashing freedom of movement. Farage’s UKIP blame UK’s economic difficulties on immigrants, even though no studies have conclusively shown that immigrants reduce jobs on the net or ‘compress’ wages.

Most immigrants take low-level jobs that Britons wouldn’t want anyway and thus belong to the low-paid category. Whilst reform is necessary to ease the strain on entitlements and the NHS, evidence shows that immigrants are net taxpayers rather than receivers. Taking my own case as a student in the UK, by the time I graduate I will have left behind a sum of money big enough to pay a Briton’s annual salary.

If immigrants aren’t a drag on the economy and their cheap labour benefits British customers through lower prices, what’s the problem?

Apparently they are to blame for the rise in crime as well.

Sure, a number of immigrants commit crimes for which they ought to be held accountable. But opposing immigration altogether to solve this problem is a one-size-fits-all approach. It’s like isolating Glasgow from the rest of UK because of its high crime rates.

It’s unwise to punish the majority of law-abiding immigrants because a few bad guys slipped through the cracks. A more prudent approach would be to improve effectiveness at pointing them out during visa applications and refusing them entry.

Perhaps the only legitimate argument against immigration is culture change. With the inflow of immigrants in the UK that we’ve see these past two decades, the distinctive British values are sure to wane. But is preserving culture so important as to deprive these poor immigrants of the opportunity to have a better life? After all, the efforts that most immigrants have made to become British rather than change Britishness are remarkable.

While there are many reasons to criticize EU, freedom of movement isn’t one of them. It’s a policy which the continent can be proud of.

Mrekullia Ekonomike Gjermane Shembull për Kosovën

Të drejtat autoriale i mbanë Gazeta Jeta në Kosovë

Bardhyl Salihu

E pazhvilluar ngjashëm si Gjermania pas luftës, e madje më pak e shkatërruar, Kosova sot gjendet në pozitë shumë të ngjashme ekonomike. Por përderisa 15 vite pas luftës (1960) Gjermania renditej si ndër vendet më të zhvilluara në botë, Kosova ende është më e varfra në Evropë. Dallimi i qartë është natyrisht te politikat që janë ndjekur. Continue reading “Mrekullia Ekonomike Gjermane Shembull për Kosovën”

“Fondi i Punësimit”- I Padëshirueshëm Ekonomikisht

© Të drejtat autoriale i mbanë Gazeta Jeta në Kosovë

Bardhyl Salihu

Një anë pozitive e fushatës së fundit zgjedhore është përhapja e programeve politike. Kjo tregon që debati po largohet sadopak nga temat personale dhe amatore, duke u orientuar më shumë në politikat që duhet ndjekur për zhvillimin ekonomik të vendit. Njëri prej premtimeve më të mëdha është “Fondi i Punësimit”, pjesë e programit të PDK-së. Edhe pse PDK-ja nuk e ka të sigurt numrin e deputetëve të mjaftueshëm për formimin e qeverisë, megjithatë si fituese e zgjedhjeve tërheq vëmendje më të madhe drejt vlerësimit të programeve të saj. Continue reading ““Fondi i Punësimit”- I Padëshirueshëm Ekonomikisht”

Shteti dëmton shëndetin

© Të drejtat autoriale i mbanë Gazeta Jeta në Kosovë

Bardhyl Salihu

Herën e fundit kur e vizitova Spitalin e Prishtinës, më ngjau me një film i cili e portretizon jetën pas shkatërrimit të botës. Objektet antike me hyrje të errëta, muret e prishura, era kundërmuese, udhëzimet e improvizuara për katet dhe dhomat, kaosi i pacientëve të grumbulluar pa sistematizim dhe pa pushimore. Pasqyrë e tmerrit në shëndetësinë kosovare.

Continue reading “Shteti dëmton shëndetin”

Rreziku i politikave identitare

© Të drejtat autoriale i mbanë Gazeta Jeta në Kosovë

Bardhyl Salihu

“Politikat identitare” janë politikat që argumentohen në bazë të përfitimit të ngushtë të individëve të një identiteti të veçantë, si për shembull racor, klasor, fetar, gjinor, etnik, ideologjik, kulturor, etj. Përkrahësit e këtij lloji të politikave nuk e marrin parasysh efektin e përgjithshëm (utilitar) që ato e kanë në identitetet tjera, por me egoizëm janë të interesuar vetëm për përfitimin e individëve që i përkasin identitetit të tyre.

Continue reading “Rreziku i politikave identitare”

Obsesione të pamerituara ekonomike

Bardhyl Salihu

Në diskutimet dhe shkrimet e ekonomistëve në Kosovë vazhdimisht del në pah obsesioni i pamerituar me disa ide të caktuara ekonomike. Do të ishte në shërbim të zhvillimit ekonomik të vendit nëse vëmendja nuk shterret duke u obsesionuar gabimisht me këto ide, por duke u përqëndruar në problemet reale ekonomike të cilat kërkojnë zgjidhje.

Continue reading “Obsesione të pamerituara ekonomike”