Për ne

Një blog jo shumë i rregullt në shqip (dhe nganjëherë anglisht), i dedikuar për shkrime të ndryshme në fushën e ekonomisë, politikës dhe shkencës. Kontribues janë Bardhyli dhe Etjoni, por nëse keni diçka për të thënë jeni të mirëseardhur të na bashkangjiteni. =)

Bardhyli është diplomuar në fushën e Administrimit të Biznesit dhe Menaxhmentit pranë universitetit Webster në Vjenë (2011), kurse magjistraturën për Praktikat e Menaxhmentit të Avancuar e ka përfunduar në Universitetin Bath në Angli (2015). Shkrimet e tij shtrihen kryesisht në fushën e ekonomisë dhe politikave publike, me interes të veçantë në strategjitë politike.

Kontakto bardhyls@gmail.com

Etjoni është diplomuar pranë Fakultetit Ekonomik tek Universiteti i Tiranës (2009) në profilin Financë-Bankë, duke vijuar me përfundimin e programit të çertifikimit aktuarial (2011). Pas një përvoje në sektorin publik, aktualisht punon në tregun e sigurimeve në funksionin e aktuarit të liçensuar. Prej vitit 2011 është anëtar i Shoqatës së Aktuarëve të Shqipërisë. Përtej angazhimeve profesionale, interesat e tij përfshijnë teorinë ekonomike e monetare, sociologjinë dhe historinë.

Kontakto etjonbasha@gmail.com

Kthehuni tek blogu