Month: October 2010

ekonomi

Nëse rregullimi financiar është kaq i mirë…

Nëse rregullimi financiar është aq pozitiv sa pretendohet rëndom, atëherë le të kthehen Mbikqyrësit financiarë në Shqipëri dhe Kosovë në agjensi reitingu, dhe le t’ia nënshtrojnë eskpertizën dhe shërbimet e tyre testit të tregut. Kuptohet, nëse realisht besojnë në aftësinë e tyre për të kryer detyrën e rëndë që kanë marrë përsipër…